Lekérdezések, statisztika

Töltsük le az Adminisztratív határok, Utak és Földhasználat rétegeket. Elsőként az adm_hun.zip fájlt csomagoljuk ki. Töltsük be a járásokat a szoftverbe, majd címkézzük meg őket a neveikkel. Ehhez a lépéshez a NAME attribútum mezőnevet használjuk.

Ha hibásan jelennek meg az ékezetek, akkor próbálkozzunk a karakterkódolás átállításával a réteg tulajdonságoknál

Réteg / Tulajdonságok / Általános / Karakter kódolás / UTF-8

Állítsuk át a projekt vetületet HD72/EOV-re, majd zoomoljunk a Tapolcai járásra.

Szelekció és mentés

Tegyük aktívvá a járás réteget a palettán, azaz kattintsunk rá. Majd az eszköztár Szelekció ikonjának bekapcsolása után bökjünk a térképen a Tapolcai járásra.

Nézet / Szelektálás / Elem szelektálás

A kijelölés sikerét a sárga (alapbeállítás) szín jelzi:

1. ábra: Tapolcai járás szelektálva, EOV vetület.
1. ábra: Tapolcai járás szelektálva, EOV vetület.

Mentsük a szelekciónkat egy új rétegbe. Jobb klikk a rétegen, majd Mentés másként, vagy:
Réteg / Mentés másként

CRS: EPSG:4326 WGS84
Kódolás: System
Csak a szelektált elemek mentése
Mentett fájl hozzáadása térképhez

Attribútum és térbeli lekérdezés

Adjuk hozzá az OpenStreetMapből levezetett földhasználat (landuse) réteget is a projektünkhöz. Az OpenStreetMap (OSM) közösségi térképfejlesztés, melynek célja egy szabadon szerkeszthető és felhasználható térkép készítése az egész világról. A térképek hordozható GNSS eszközökből, légifotókból, szabadon használható, nemzeti kormányzati nyilvántartásokból és egyéb szabad forrásokból származó adatok, vagy egyszerű helyismeret alapján készültek. A térinformatikai adatbázis teljes tartalma Open Database License licenc alatt érhető el letöltésre. A szoftveren belül tematikus érdeklődésünk kielégítésére szolgálnak az attribútum – azaz leíró adat – lekérdezések. Válogassuk le a földhasználat réteg lakott övezet (residential) elemeit. Először aktiváljuk a réteget, majd:

Nézet / Szelektálás / Szelekció kifejezéssel

Adjuk meg, vagy állítsuk össze a következő kifejezést:

"fclass" = 'residential'

Ezt követően szűkítsük le a lakott területeket a Tapolcai járásra. Ehhez indítsuk el a Térbeli lekérdezés (Spatial Query) alap modult (ha nem találjuk, ikszeljük be a modulok telepítésénél):

QGIS 2.x: Vektor / Térbeli lekérdezés / Térbeli lekérdezés

Forrás elemek: gis.osm_landuse_a_free_1
Szelektált geometria - beikszelve
Ahol az elemek: Beleesik
Referencia elemek: tapolca_wgs84

QGIS 3.x: Vektor / Kutató eszközök / Kiválasztás pozíció alapján

Ezt követően bezárhatjuk a lekérdező ablakot.

Mint említettük a QGIS-ben minden rétegnek saját vonatkozási rendszere van, térinformatikai munkáink során szükséges lehet az áttérés a magyar vetületre, az EOV-ra (Egységes Országos Vetület); melynek kódja az EPSG:23700. Az áttérés oka lehet például a hosszegységben kifejezett feltételek teljesítése pl. „Azok az éttermek érdekelnek, amelyek a főút 300 méteres övezetébe esnek. Eddig a rétegeink a WGS84 vonatkozási rendszerben voltak, aminek fok a mértékegysége. Ha ezekből a földrajzi koordinátákból (szélesség, hosszúság) számítanánk távolságokat, területeket, akkor ezek helytelenül fokban (négyzetfokban?) képződnének le. Tehát mentsük a szelekciónkat egy új rétegbe a korábban begyakorolt módon, csak most figyeljünk arra, hogy itt már EOV-t válasszunk vonatkozási rendszernek:

Réteg / Mentés másként

CRS: EPSG:23700 HD72/EOV
Kódolás: System
Csak a szelektált elemek mentése
Mentett fájl hozzáadása térképhez

A rétegek tulajdonságainál történő CRS (vonatkozási rendszer) csere nem számítja át a koordinátákat, csupán rendszert rendel a koordinátákhoz. EOV-ra történő áttéréskor mindig a fenti Mentés másként opciót használjuk.

2. ábra: Lakott övezetek, Tapolcai járás, EOV vetület.
2. ábra: Lakott övezetek, Tapolcai járás, EOV vetület.

A hazai vetületi rendszer - Swiss Oblique Mercator / HD72/EOV (EPSG:23700), svájci kategóriája onnan ered, hogy az elsők közt használtak ferde helyzetű henger vetületet, valamint a „kezdőpont eltolását” is valószínűleg tőlük vettük át (a berni obszervatórium koordinátái 600 000 m E / 200 000 m N).

Vágás és metszés

Adjuk hozzá az utak (roads) réteget is a projektünkhöz, és a következő kifejezéssel szelektáljuk ki csak a bicikliutakat:

"fclass" = 'cycleway'

A Szelekció megnyomása után szintén sárgával jelennek meg a bicikliutak. Akár elmenthetnénk egy önálló rétegbe is őket, de célszerűbb egy lépésben a "vágás" függvénnyel a járásra szűkíteni a bicikliutakat:

Vektor / Geoprocessing Eszköz / Vág

Input vektor réteg: gis.osm_roads_free_1
Csak a szelektált elemekre
Vágó réteg: tapolca_wgs84

A vágás csak akkor lesz sikeres, ha a két réteg vetülete megegyezik.

Szüntessük meg a szelekciót valamennyi rétegen (akár ikonnal - lásd Fontos ikonok):

Nézet / Szelektálás / Szelekció megszüntetése

Majd távolítsuk el az eredeti utak réteget, és váltsuk át a tapolcai bicikliutakat EOV-re a korábban begyakorolt módon. Töltsük be a Települések (adm_telepulesek) réteget is, és szintén váltsuk át EOV-re.

Tekintsük meg a réteg attribútum tábláját. Láthatjuk, hogy a réteg tartalmazza a települések neveit. A következő függvénnyel metsszük el a lakott övezetek réteget a településekkel, így majd a metszetek mindkét tábla adatait öröklik.

Vektor / Geoprocessing Eszköz / Metszés

Input vektor réteg: tapolca\residential_eov
Metsző réteg: adm_telepulesek_eov_

3. ábra: Lakott övezetek metszetei.
3. ábra: Lakott övezetek metszetei.

A vágás és metszés között egy lényeges különbség, hogy metszéskor a keletkező elemek mindkét tábla mezőit öröklik; vágás esetén azonban csak a bemeneti réteg mezői maradnak meg.

Ezzel a lépéssel befejeztük az adatok előkészítésének fázisát.

Statiszkák számítása

A térinformatika eszköztárával könnyedén számíthatunk mérőszámokat, indikátorokat, bármilyen földrajzi egységre. Ebben a fejezetben egy a bicikliutak mennyiségét kifejező indikátort vezetünk le. Tehát a 'Biciklizettség' indikátort a következőképp számítsuk:

Bicikliutak hossza [m] / Lakóövezet mérete [ha]

Így az indikátorunk azt árulja el, hogy 1 hektárra hány méter bicikliút jut. Megjegyezzük az adat normalizált, ezt a területi leosztással garantáljuk. Normalizáláskor a lakóövezet területe helyett használhatnánk akár a település népességét is. Az indikátor kiszámításához először szükségünk lesz a lakott területekre eső bicikliutak hosszára:

Vektor / Elemző eszközök / Összes Vonalhossz

Input felület vektor réteg: tapolca_residential_sect
Input vonal vektor réteg: tapolca_cycleways_eov
Output összegzett hossz mező neve: HOSSZ

A kapott réteg attribútum táblájában megtekinthetjük az összegzett hosszakat; mint látható, nyolc település lakott övezete rendelkezik bicikliúttal (kilenc felület). Számoljuk ki a lakott övezetek területét a korábbi fejezetben (Transzformációk, Vetületek) tanult módszerrel (lehetséges az $area függvény használatával is):

Vektor / Geometria Eszközök / Export/geometria oszlop hozzáadás

A számításokhoz használjuk a réteg vetületét:

4. ábra: A lakott övezetek területének számítása.
4. ábra: A lakott övezetek területének számítása.

Végül számítsuk a 'Biciklizettség' indikátort a hosszak területekkel történő leosztásával, ehhez nyissuk meg a Mező kalkulátort (abakusz ikon):

Attribútum tábla megnyitása

Mező kalkulátor
Új mező létrehozása
Mező neve: indikator
Mező típus: Egész szám (Whole number)
Kifejezés: "HOSSZ" / ( "AREA" /10000 )

Szerkesztés kikapcsolása

Nézzük meg milyen értékek jöttek ki, rendezzük sorba az indikátor alapján a táblát. Mint látható, vannak felületek 10-es bicikliút/hektár érték felett, készítsünk egy színesfokozásos tematikus térképet a levezetett indikátor alapján:

Tulajdonságok / Stílus

Kategorizált
Oszlop: indikator
Szín skála: Blues
Osztályoz

Ezt követően másoljuk az eredeti réteg stílusát, és illesszük rá az újra. Végül feliratozzuk a lakott övezeteket a településnevekkel. Használjunk övezetet a feliratok megírásánál:

5. ábra: Lakott övezetek a Tapolcai járásban bicikliutak eloszlása alapján színezve.
5. ábra: Lakott övezetek a Tapolcai járásban bicikliutak eloszlása alapján színezve.

© Dr. Szabó György, Dr. Wirth ErvinCopyright, Indikátrix @ indikatrix.hu, 2020. Minden jog fenntartva.