Hidrológiai modellezés

Ebben a részben a Domborzatmodellezés fejezetben használt térmodellen határolunk le vízgyűjtő területeket, valamint megállapítjuk, hol keletkeznek, keletkezhetnek vízfolyások.

Az alfejezet során a GRASS térinformatikai szoftver eljárásait vesszük kölcsön a Processzing Eszköztár (Processing Toolbox) révén. A GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) szintén egy térinformatikai rendszer, mely számos raszter alapú képfeldolgozási eljárást ismer.

Állitsuk a projekt vetületet a domborzatmodell vetületére: EPSG:4326 - WGS84

Majd kapcsoljuk be a Processzing panelt:

Processzing / Eszköztár

Először korrigáljuk a domborzatmodellünk kiterjedésést a következő eljárással a Processzing panelen:

SAGA / Raster Tools / Crop to data

A vízgyűjtő lehatároló függvény bemenete a domborzatmodell, futtatáskor számos terméket kaphatunk. Az eljárás futtatásához szükséges egy küszöbérték megadása, mely a vízgyűjtő területek minimális méretére vonatkozik (minimum size of exterior watershed basin). A küszöbérték cellaszám dimenzióban értendő, tehát átszámítás szükséges: 1 cella mérete a terepen közel 65x90 m, azaz 5 850 m2.

GRASS Commands / Raster / r.watershed

Csak a következő rétegeket készítsük el:

  • kumulált lefolyás14 (flow accumulation: Number of cells that drain through each cell)
  • vízfolyások (stream segments)
  • vízgyűjtők (basins: Unique label for each watershed basin)

Vektorizáljuk a vizgyűjtő és vízfolyás raszter rétegeket szintén az eszköztár egy eljárásával:

GRASS Commands / Raster / r.to.vect

A vizfolyásokon a vektorizálás előtt érdemes az 'r.thin' parancs használata.

1. ábra: A képen 1000 a küszöb értéke, alacsonyabb küszöbértékkel finomabb vízfolyás erezethez jutunk. Látható, hogy az eredmény nem lett makulátlan, a számítások előtt érdemes lehet a domborzatból a tavakat kimaszkolni.
1. ábra: A képen 1000 a küszöb értéke, alacsonyabb küszöbértékkel finomabb vízfolyás erezethez jutunk. Látható, hogy az eredmény nem lett makulátlan, a számítások előtt érdemes lehet a domborzatból a tavakat kimaszkolni.

Hivatkozások

1: Telbisz Tamás, Székely Balázs, Timár Gábor: Digitális Terepmodellek (Adat, látvány, elemzés)

© Dr. Szabó György, Dr. Wirth ErvinCopyright © Indikátrix, 2020. Minden jog fenntartva.