Felszínborítás monitoring

Korunk környezeti változásainak fő előidézője az emberi tevékenység. Az egyre növekvő méretű városok, a különféle úthálózatok és az ipari övezetek gyakran értékes mezőgazdasági- és erdőterületeket foglalnak el. A népesség növekvő élelmiszerszükségletének kielégítésére újabb területek kerülnek művelés alá, ami az erdők kiirtásával, illetve a mocsarak lecsapolásával jár. Ezek a változások a természetes növényzet és az állatvilág életterének, sokszínűségének - diverzitásának - csökkenését eredményezik, amelyek hosszú távon a homo sapiens életkörülményeire is hatással lehetnek.

Töltsük be a felszínborítás rasztereket a QGIS-be, majd alkalmazzuk rajtuk a letöltött CORINE stílusfájlt, ami tartalmazza a különféle osztályokat.

Szelektáljuk a megyék rétegből Budapestet (ami bár nem megye, mégis ez a réteg tartalmazza), és mentsük egy önálló rétegbe, EOV vetületbe.

1. ábra: Corine Land Cover 2018 felszínborítás raszter és Budapest határvonala.
1. ábra: Corine Land Cover 2018 felszínborítás raszter és Budapest határvonala.

Raszter vágása

Amennyiben a raszterek és a településhatár vektor rétegének vetületei megegyeznek, a raszterek vágása a következőképp végezhető el:

Raszter / Kivonat / Vágás maszk réteggel

2. ábra: Budapesti kivágat, stílusfájl alkalmazása nélkül.
2. ábra: Budapesti kivágat, stílusfájl alkalmazása nélkül.

Ne felejtsük el a stílust átmásolni a korábbi rétegről az új kivágatra. Jobb klikk a rétegen:

Stílus másolás
Stílus beillesztés - az új rétegen

Végezzük el a vágást a többi év felszínborítás modelljén is.

Raszter statisztika - GRASS

A fejezet során a GRASS térinformatikai szoftver eljárásait vesszük kölcsön a Feldolgozás eszköztár (Processing Toolbox) révén. A GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) szintén egy térinformatikai rendszer, mely számos raszter alapú képfeldolgozási eljárást ismer.

A GRASS-os függvények (r. - raszter, v. - vektor függvények) eléréséhez kapcsoljuk be az eszköztárat:

Feldolgozás / Eszköztár

Raszter statisztikák készítéséhez használjuk a következő függvény az eszköztárban:

r.stats
Sort output statistics by cell counts: desc
One cell per line [ ]
Print area totals [ ]
Print cell counts [ x ]
Print category labels [ x ]
Suppress reporting of any nulls [x]

A beállításoknál a teljes területeket ("area total") azért hagyjuk ki a jelentésből, mert a CLC esetén a cellaszámok egyből a hektár dimenzióban szolgáltatják a területet, mivel a raszter felbontása 100 méteres (100 m x 100 m = 1 ha). Érdemes a nulla értékek elnyomását (suppress) is bekapcsolni, mivel ezekből elég sok lenne a raszterek téglalapszerű adatmodelljéből eredően.

A raszter statisztikák a 2018-as rétegre:

Felszínborítás kódja Cellák száma [ha]
112 22036
121 7020
311 4461
211 4161
231 2127
142 1940
122 1607
141 1551
511 1538
111 1397
324 1220
242 899
124 869
313 567
243 378
123 270
222 147
221 101
411 88
321 86
132 62
133 52
131 26
512 9

© Dr. Wirth ErvinCopyright © Indikátrix, 2020. Minden jog fenntartva.