EOTR térképszelvény készítése

A fejezet során felhasználandó téradatok (elérhetők a Letöltéseknél):

  • Corine Land Cover vektoros felszínborítás, 2018

Az Egységes országos térképrendszer (EOTR) az EOV-ben (Egységes országos vetület) készült kataszteri és topográfiai célokat szolgáló térképek rendszere. Ennél a vetületi síkot a koordináta-rendszer tengelyeivel párhuzamos egyenesekkel 48 km x 32 km méretű 1:100 000-es méretarányú szelvényekre (cellákra) osszuk.

1. ábra: EOTR 1:100 000-es szelvények norminális helyazonosítói. Tengelyek mentén Y (vízszintes) és X (függőleges) koordináták.
1. ábra: EOTR 1:100 000-es szelvények norminális helyazonosítói. Tengelyek mentén Y (vízszintes) és X (függőleges) koordináták.

Ezt követően a nagyobb méretarányok (kisebb térképi terjedelmek) azonosítói kvadratikus faszerű térbeli indexeléssel következnek:

2. ábra: Nagyobb méretarányú térképek számozása.
2. ábra: Nagyobb méretarányú térképek számozása.

A térképi terjedelmek folyamatosan negyedelődnek, a tengelyek mentén a hosszak feleződnek. A szélesség először 48 km az Y (vízszintes) tengely mentén, majd 24, 12, 6, 3 km, és így tovább. A térképi méretarányt a térképlapok méretének változtatásával biztosítják (48 x 32 cm, 60 x 40 cm, 75 x 50 cm nagyméretarányú térképek esetén.

1:10 000 térképszelvény készítése

Töltsük be a 2018-as Corine Land Cover vektoros réteget, majd navigáljunk a választott településünk környékére.

Állítsuk át a projekt vetületet EOV (EPSG:23700) vetületre. Majd nyissunk egy új nyomtatási elrendezést "topo_eotr" néven:

Projekt
Új nyomtatási elrendezés

Állítsuk át a lapméretet, jobb klikk:

Oldal tulajdonságok

Az 1:10 000-es térképek esetén a 60 x 40 cm-es térképek használatosak, hagyjunk még oldalt 5-5, alul-felül 15-5 centimétert a széleken, tehát a következő lapméreteket állítsuk be:

Méret: Egyéni
Szélesség: 700 mm
Magasság: 600 mm

Alul jobb oldalt a csúszkán kicsinyítsünk, majd adjuk hozzá a térképet az elrendezéshez:

Elem hozzáadás
Térkép hozzáadása
Rajzoljunk egy téglalapot a vászonra

3. ábra: Térkép elrendezés a térkép hozzáadása után, véletlen színekkel.
3. ábra: Térkép elrendezés a térkép hozzáadása után, véletlen színekkel.

Ezt követően az elem tulajdonságainál állítsuk be a következőket:

Pozíció és méret
Szélesség: 600 mm
Magasság 400 mm
X: 50 mm
Y: 50 mm
Keret [x]
Méretarány: 10000
Rácsok
Új rács
Rács módosítása
Intervallum
X: 1000 térképi egység
Y: 1000 térképi egység

Ezeket követően az elrendezésünk a következőképp néz ki:

4. ábra: Rácsháló beállítása az elrendezésben.
4. ábra: Rácsháló beállítása az elrendezésben.

Számítsunk ki egy olyan 1:10 000-es szelvényszámot, amely a településünkre esik. Nézzük meg a Térkép nézeten a településközpont koordinátáit a Státusz sávon (lent), Balatonakarattya esetén az EOV koordináták a következők: 582142.1,186547.5

A koordinátákból kiszámítható a megfelelő 1:10 000-es szelvény, Balatonakarattya esetén ez: 44-114

Állítsuk be a térkép tulajdonságainál (lépjünk vissza a Rács tulajdonságaiból) a terjedelmet - a kiszámolt szelvényhatároknak megfelelően:

Terjedelem
X min: 582000.000
Y min: 184000.000
X max: 588000.000
Y max: 188000.000

Ezt követően a méretarány továbbra is 1:10 000 marad.

5. ábra: Térkép előnézet szelvényhez igazítás után.
5. ábra: Térkép előnézet szelvényhez igazítás után.

Szelektáljuk újra a térképet, majd menjünk újra a rács módosításához, és állítsuk be a következőket:

Keret: Zebra
Keret kitöltő szín: fehér, fehér
Keret méret: 5 mm
Koordináta megírások
Formátum: Egyéni
Adjuk meg a következő kifejezést: @grid\
number / 1000_

6. ábra: Kereten kívül megírt EOV kilométerháló.
6. ábra: Kereten kívül megírt EOV kilométerháló.

Kereten kívüli megírások

Írjunk meg a szelvény azonosítóját középen a keret fölött:

Elem hozzáadás
Címke hozzáadása
Vízszintes igazítás: közép

Állítsunk be megfelelően nagy betűméretet a betűkészletnél, majd mozgassuk a feliratot a középtengelyre. Alatta kisebb betűmérettel a település nevét is írjuk meg egy újabb címkén. Használjunk Helvetica Neue - Condensed Bold betűtípust. Igazítsuk vízszintesen és függőlegesen is középre feliratot.

Bal oldalt írjük meg a magassági (Balti alapszint), illetve vízszintes (Egységes Országos Vetület és Szelvényezés) referenciát Chapallar Pro betűtípussal, nagybetűkkel.

A szelvény alatt középen írjuk meg a méretarányt, illetve azt, hogy 1 centiméter a terepen mekkora hossznak felel meg, használjunk Arial betűtípust.

Illetve végül írjuk meg a jobb alsó sarokba, hogy ki készítette a térképet, mikor, milyen adatokból. Itt is használjunk Arial betűtípust.

7. ábra: Balatonakarattyai 1:10 000-es EOTR térképszelvény megírásokkal.
7. ábra: Balatonakarattyai 1:10 000-es EOTR térképszelvény megírásokkal.

További térképi elemek hozzáadása

Mértékléc hozzáadása

A terepi méretek levételéhez nagy segítség lehet egy mértékléc. Adjunk hozzá egy mértéklécet az elrendezésünkhöz, helyezzük a méretarány megírás alá:

Elem hozzáadás
Lépték hozzáadása
Stílus: Osztások középen
Szakaszok: bal 20, jobb 4
Rögzített szélesség: 200 egység

8. ábra: Méretarány és mértékléc.
8. ábra: Méretarány és mértékléc.

Jelmagyarázat hozzáadása

A végleges térképhez __nélkülözhetetlen a jelmagyarázat. Vágjuk ki a Corine-ból a szelvénynek megfelelő részt, készítsünk egy vektor téglalapot a kivágáshoz:

Vektor / Kutató eszközök / Rács létrehozása
Rács típus: Téglalap (Felület)
Rács terjedelem: 582000.000, 588000.000,184000.000,188000.000
Vízszintes köz: 6000
Függőleges köz: 4000

A rács elkészítését követően készítsünk egy előzetes szelekciót a felszínborítás rétegen, majd vágjuk a szelektált elemeket a ráccsal:

Vektor / Geoprocessing Eszközök / Vágás
[ x ] Csak a kiválasztott elemek

Ezután csak a kivágott réteget tartsuk meg, a többit eltávolíthatjuk a projektből.

Nevezzük el az osztályokat a Corine nomenklatúra alapján.

Tulajdonságok / Jelrendszer / Kategorizált
Oszlop: CODE\
18
Osztályoz_

Majd próbáljunk értelmes színeket rendelni az osztályokhoz.

Legvégül adjuk hozzá a jelmagyarázatot a térkép elrendezéshez:

Elem hozzáadás
Jelmagyarázat hozzáadása
Oszlopok
Darabszám: 3
Rétegek megtörése [ x ]
Köz
Oszlopköz: 15 mm

Esetleges módosítások után frissítsük a nézetet:

Nézet / Frissítés

Helyezzük a Jelmagyarázatot szintén a középtengelyre:

9. ábra: Jelmagyarázat három oszlopban.
9. ábra: Jelmagyarázat három oszlopban.

10. ábra: Befejezett kartográfiai végtermék.
10. ábra: Befejezett kartográfiai végtermék.

© Dr. Wirth ErvinCopyright © Indikátrix, 2020. Minden jog fenntartva.