Eloszlástérkép készítése

Jelenítsük meg a pesti éttermek térbeli eloszlását egy térképen, ehhez először töltsük le az Érdekes helyek réteget, majd egy attribútum illetve egy térbeli lekérdezés (vagy szelekció) révén válogassuk le az említett területre eső éttermeket. Ezt követően mentsük a szelekciót egy új rétegve Pseudo Mercator vetülettel (EPSG:3857). Váltsuk át a projekt vetületet is az előbbire.

Hozzunk létre egy rácshálót - gridet 100 x 100 méteres cellaméretekkel:

Vektor / Kutató eszközök / Vektor rács

Terjedelem a rétegből: bp\restaurant
Paraméterek: X: 100; Y: 100
Eredmény rács mint felületek_

Számítsuk ki, hogy hány étterem esik egy-egy négyzetbe a Pontok a felületben módszerrel.

Vektor / Elemző eszközök / Pontok a felületben

Input felület vektor réteg: grid100m
Input pont vektor réteg: bp\
restaurant_

Szelektáljuk az üres négyzeteket: PNTCNT IS NULL

Majd töröljük őket:

Réteg / Szerkesztés be/ki
Szerkeszt / Szelektált elemek törlése
Réteg / Szerkesztés be/ki

Végül jelenítsük és címkézzük meg a négyzeteket kategorziáltan a beléjük eső pontok száma alapján (PNTCNT):

1. ábra: Vörös színnel láthatók a legtöbb éttermet tartalmazó zónák, Budapest. Alaptérkép: FÖMI 2005-ös ortofotó.
1. ábra: Vörös színnel láthatók a legtöbb éttermet tartalmazó zónák, Budapest. Alaptérkép: FÖMI 2005-ös ortofotó.

© Dr. Szabó György, Dr. Wirth ErvinCopyright, Indikátrix @ indikatrix.hu, 2020. Minden jog fenntartva.